• Kładziemy nacisk na mówienie
  • Specjalnie zaprojektowane ćwiczenia
  • Optymalnie wykorzystujemy czas lekcji
  • Bierzemy odpowiedzialność za postępy
  • Gwarantujemy postępy, nawet przy samej nauce podczas lekcji

Zajęcia z Talk2me

Satysfakcję

Pomagamy przełamać lęk przed mówieniem

Praktyczne umiejętności komunikacyjne

Uczymy 'żywego' języka

Komfort psychiczny

Nauka już na lekcji

80% aktywności ucznia

Najważniejszym atutem dobrych zajęć językowych jest to, że to uczeń mówi w obcym języku przez 80% czasu trwania lekcji. Wiele umiejętności można wyćwiczyć samemu ale nie konwersacje i mówienie. Z Talk2me będziesz mówić już od 1 zajęć dzięki dobrze zaprojektowanym ćwiczeniom i odpowiedniej pracy lektora.

20% aktywności lektora

Lektor to osoba, która niczym trener sportowy pomaga uczniom uruchomić ich potencjał i pamięć. Lekcja języka obcego nie może składać się z wykładu. Teoria musi być ograniczone do minimum a dobry lektor poprowadzi ucznia w taki sposób, aby tłumaczenie materiału przełożone zostało od razu na praktykę – a więc użycie języka w zdaniach i konkretnych sytuacjach.

Metodyka Talk2me

Martyna Broda

Martyna Brodapartner zarządzający

Posiada dyplom ukończenia szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła filologię angielsko-hiszpańską, studiując w Częstochowie i Madrycie. Od ośmiu lat zarządza Szkołą Językową Talk2me, prowadzi zajęcia dla dorosłych w firmach, szkolenia dla lektorów, szkolenia motywacyjne, projektuje autorskie materiały dydaktyczne.

więcej...

Priorytetem Talk2me jest zadowolenie klienta przy dużej efektywności zajęć. Sama będąc osobą bardzo zajętą, próbując maksymalnie wykorzystać każdą chwilę i połączyć życie prywatne z pracą, wiem jakie oczekiwania mają klienci w firmach. Organizuję takie zajęcia, które satysfakcjonowałyby mnie samą a jestem pod tym względem bardzo wymagająca. Dlatego też lekcja talk2me składa się z:

Skuteczność nauczania

Edyta Levy

Edyta Levypartner zarządzający

Od ośmiu lat zarządza szkołą językową Talk2me, prowadzi kursy języka angielskiego w biznesie dla pracowników firm, szkolenia dla lektorów oraz przygotowuje autorskie materiały dydaktyczne. Szkolenia języka angielskiego w firmach prowadzi od 10 lat, początkowo dla innych szkół językowych w Warszawie i Katowicach.

więcej...

Lekcja ma być skuteczna, to oznacza, że uczeń musi w praktyce, w realnej sytuacji życiowej, być w stanie zastosować to, czego nauczył się na lekcji. Aby tak się stało, przekazywana wiedza powinna być praktyczna i bardzo dobrze przećwiczona. Jednym z wielkich atutów naszej metody nauczania jest to, iż bardzo dokładnie monitorujemy postępy uczniów, wracając ciągle do przerobionych zwrotów, słówek, ćwiczeń. Ćwiczymy je do skutku i nie dokładamy ciągle nowych materiałów jeśli poprzednia wiedza nie została dobrze utrwalona. Lekcja przeprowadzona zgodnie z metodą talk2me jest intensywna. Uczestnicy są mobilizowani do myślenia i ćwiczenia pamięci dzięki czemu czas mija szybciej, a uczniowie uczą się przełamywać swój strach przed mówieniem a co za tym dzie, dokładniej opanowują materiał.

"Chcę aby uczniowie naszej szkoły umieli się skutecznie komunikować w języku obcym w najróżniejszych sytuacjach życiowych, aby byli zrozumiani przez innych. Jednocześnie żeby czuli satysfakcję z własnych postępów i sam proces nauki był dla nich ciekawy bo tylko wtedy będzie on naprawdę skuteczny. Praca z językiem musi odbywać się na dobrych emocjach."